!! KNIDDEL DAY !! UPDATE !! WICHTEG INFORMATIOUN !!

!! KNIDDEL DAY !! UPDATE !! WICHTEG INFORMATIOUN !!

!! Korrektur, Rektifikatioun !!

Et ass ons leider een Iertum geschitt, den Kniddel Day fënnt net zu Rammerech Statt wéi et um Flyer steet mee zu Ueschdref (Arsdorf).

Mir entschëllegen Eis fir den Mëssverständnes.